Római Katolikus Minorita templom

A minorita templom a kenyérmezei győztes csata után épült. 1479. október 13-án a Gyulafehérvár (Erdély) melletti Kenyérmezőn ecsedi Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán által vezérelt magyar sereg legyőzte az Erdélyben portyázó török sereget. Valószínű, hogy a csata zsákmányából épült a templom. A következő év elején Báthori István a templom építtetésébe kezd. Egyhajós, hosszú szentélyű teremtemplom, a hazai gótika egyszerű, nagyszabású alkotása.

1493-ban Báthori István meghalt és az V. Báthori István által 1603-ban írt végrendelet alapján ide temették el.
A XVI. század közepén Báthori György, az akkori földesúr az új vallás híve lett és ezek után a Rómához hű maradt szerzetesek, akik a kolostorban laktak és a lelkipásztori munkát végezték, mind nehezebb körülmények közé kerültek.
1587-ben súlyos csapás érte a templomot: feldúlták, felgyújtották a kolostorral együtt. A templomban található leírások szerint Petraskó oláh vajda vezetésével rombolták le a templomot. Ez azonban nem lehet valós, mert az említett oláh vajda 30 évvel a támadás előtt, 1557. december 26-án meghalt. Az egy későbbi kutatás témája lesz, hogy ki is volt a titokzatos támadó, mert a Petraskó-féle változatot jobb, ha elfelejtjük. A kriptákat feldúlták, minden értéket elraboltak, sőt az elhunytak csontjait is kivonszolták és szétszórták. A támadás után a templom romokban állt, csak az északi oldalon levő falak meredtek árván az ég felé. Ezután 130 évig nincs római katolikus temploma Nyírbátornak.

1717-ben, a török hódoltság megszűnése után, egy Erdélyből, Baksafalváról származó minorita szerzetes, Kelemen Didák kezdte meg a templom helyreállítását, melyben nagy segítségére volt gróf Károlyi Sándor. 1718-ban már készen volt a templom ideiglenes tetőzete, lapos fagerendás mennyezettel.
1722 és 1724 között készült el a barokk boltozat a régi gótikus boltozat helyén, amelyből csak a diadalív maradt meg.
1725. október 4-én szentelték fel újra a templomot, 1749-ben pedig Gersei Pethő Rozália költségén befedték a toronnyal együtt. Az elliptikus előcsarnokot a XVIII. század második negyedében építették meg.
A XVIII. és a XIX. században sokan temetkeztek a templomba, közöttük Krucsay János, Pexa Imre és Jósa István, akik az oltáraik alatt pihennek.
1834-ben földrengés, 1889-ben tűzvész okozott kárt és eközben pusztult el a torony sisakja és a három régi harang.
1890-ben a helyreállítás megtörtént, de a torony csak lapos fedést kapott és a harangok a templom mellé kerültek haranglábra.
A templom teljes restaurálása idén befejeződik, és ezzel újra régi pompájában tündökölhet. A templom a hivatalos átadás és felszentelés után – mely 2011. május 14-ére, szombatra van tervezve – egész évben látogatható mind egyénileg, mind csoportosan. Kérésre idegenvezetést is biztosítunk. A tervek szerint a templom melletti helyiségben, a régi iroda helyén kegytárgyboltot is kialakítunk, ahol a kedves látogatók emléktárgyakat, képeslapokat is vásárolhatnak.

Lelkigyakorlatos ház

A felújítás során lelkigyakorlatos házat is kialakítottunk, ahol hittanterem, étkező, 2, 4 és 6 ágyas szobák találhatók, melyek az emeleti és a földszinti folyosóból nyílnak. A szobákhoz külön vizesblokk és zuhanyzó is tartozik. A házban 35 fő részére tudunk kényelmes elhelyezést biztosítani!

http://nyirbatorminorita.emecclesia.hu