Református templom és harangtorony

A család mauzóleumának szánt, Szent Györgynek szentelt templom építtetése ecsedi II. Báthori István erdélyi vajdához köthető, aki a kenyérmezei csatában aratott győzelme után, a XV. század végén kezdte el a munkálatokat. Az építkezések befejezését már nem élhette meg, azt unokaöccse, András fejezte be 1511-ben. A későgótika valamennyi stílusjegyét megjelenítő épület hatalmas ablakainak fényében a templombelső finom tagozódása páratlan hangulatot kelt. A gótika mellett a reneszánsz, és a népi barokk is jelen van. A reformáció magyarországi-erdélyi elterjedését követően a kegyúri templomban 1550 körül a református gyülekezet megtelepedését hozta. A templom kriptáiban a magyar középkor meghatározó családjaiból, a Báthoriak mellett a Bethlen családból is nyugszanak itt néhányan.

A templom délnyugati sarka közelében áll hazánk legnagyobb és egyben legrégibb harangtornya, amely 1640 körül épült a Bethlen család megrendelésére. A torony, építésével egykorú, a négy evangélista dombormű képével ékesített harangot őriz.